Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr IV/40/07Rady Gminy Kochanowicez dnia 12 lutego 2007 rokuw sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kochanowicach

Uchwała nr IV/40/07 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 238 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001...

Statut Gminy Kochanowice - opublikowany w Dz.U.Woj.ŚL. Nr 94, poz. 2479 dnia 16.10.2003r.

Uchwała Nr 65/XI/2003 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 września 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kochanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kochanowice uchwala: STATUT GMINY KOCHANOWICE Rozdział I. Postanowienia...