Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 25 lipca 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XXI sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 25 lipca 2012 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XXI sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zołuje na dzień 31 maja 2012 roku o godz.9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XIX sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 31 maja 2012 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XIX sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 maja 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVIII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 10 maja 2012 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVIII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 marca 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 28 marca 2012 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 lutego 2012 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVI sesję Rady Gminy VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 29 lutego 2012 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice XVI sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...