Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 grudnia 2010 roku o godz. 11.00 w Szkolnym Schronisku Mlodzieżowym w Pawełkach III sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 30 grudnia 2010 r. o godz. 1100 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach III sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie...

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 13 grudnia 2010 r.o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 13 grudnia 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Przewodniczący Rady Gminy Kochanowice uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 1 grudnia 2010 roku o godz.9.30 w sali narad Urzędu Gminy I sesję RG VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 1 grudnia 2010 r. o godz. 930 w sali narad Urzędu Gminy I sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie I sesji Rady Gminy przez radnego...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 8 listopada 2010 r. o godz.11.00 w Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach XLVIII sesję Rady Gminy V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 8 listopada 2010 r. o godz. 1100 w Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach XLVIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 października 2010 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu gminy XLVII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 29 października 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLVII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Oświadczenie Rady Gminy Kochanowice z dnia 4.10.2010 r. zawierające stanowisko w związku z zagrożeniami wynikającymi z rozwiązań zastosowanych przy budowie obwodnicy drogi krajowej DK - 46 na terenie gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 4 października 2010 roku Oświadczenie Rady Gminy Kochanowice zawierające stanowisko w związku z zagrożeniami wynikającymi z rozwiązań zastosowanych przy budowie obwodnicy drogi krajowej DK – 46 na terenie gminy Kochanowice. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Kochanowice Rada Gminy Kochanowice...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuję na dzień 4 października 2010 r. o godz. 10.30. w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach XLVI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 4 października 2010 r. o godz. 1030 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach XLVI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2010 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy XLV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 31 sierpnia 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLIV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 28 czerwca 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLIV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczący Rady Gminy Kochanowice uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 2 czerwca 2010 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy XLIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 2 czerwca 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie...