Majątek Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

WÓJT GMINY KOCHANOWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KOCHANOWICE wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2011 r. (opracowano: LUTY 2012) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne Obiekty...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok

WÓJT GMINY KOCHANOWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KOCHANOWICE wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2010 r. (opracowano: LUTY 2011) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne Obiekty...

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOCHANOWICE sporządzona na dzień 10 listopad 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOCHANOWICE sporządzona na dzień 10 listopad 2009 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w okresie od 15 listopada 2008 r. do 14 listopada 2009 r. Gmina Kochanowice nieodpłatnie NABYŁA na mienie komunalne n/w nieruchomości: § dz. nr 2326/214 o pow. 50 m2 KW 18 523 stanowiąca fr. drogi...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 roku

Kochanowice, 30.09.2008 r. W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kochanowice opracowanego na podstawie klasyfikacji środków trwałych. Zgodnie z w/w dokonano dokładnej analizy każdej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kochanowice i przyporządkowano odpowiedni symbol zgodny z jej przeznaczeniem...