Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO ORACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30 czerwca 2008 r. przez Radę Gminy Kochanowice uchwały nr XXI/190/08 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Kochanowice,...

Zarządzenie Nr 188/08 Eójta Gminy Kochanowice z dnia 5 maja 2008 roku.

Zarządzenie Nr 188/08 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach W celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach prowadzonego przez gminę Kochanowice...

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach jak co roku przystąpił do realizacji programu pomocy żywnościowej PEAD 2008r. Informuje tym samym, że osoby i rodziny których dochód nie przekracza kwot : a) w przypadku rodziny 504,00 zł na osobę lub 583,00 zł dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ; b) w przypadku osób...