Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

komunikat - stawki za wodę i ścieki

KOMUNIKAT Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH w Dąbrowie Górniczej oddział Kochanowice realizujący zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kochanowice wprowadza z dniem 10.01.2011 r. następujące taryfy za dostawę wody i odprowadzane ścieki: 1.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kochanowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odd

Składy komisji obwodowych

UCHWAŁA NR 4/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborc

Kandydaci na wójta Gminy Kochanowice

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kochanowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.

Kandydaci na radnych Rady Gminy Kochanowice

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOCHANOWICACH z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kochanowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmik&oacu

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublińcu

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLIŃCU z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lublińcu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat&oa...

Informacja Wójta o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice

INFORMACJA WÓJTA o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice W Urzędzie Gminy Kochanowice jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Sejmiku Województwa...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach Na podstawie art. 108 ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm) informuje się mieszkańców sołectwa Harbułtowice, że w okręgu nr 2 wyborów się nie przeprowadza z powodu...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach W dniu 4 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych oraz składów obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący GKW (-) Urszula Spojda Kochanowice, 2010-11-02 &nb

INFORMACJA WÓJTA Gminy Kochanowice o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 października 2010 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice Wyborca, mieszkaniec Gminy Kochanowice