Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja dla przedsiębiorców

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. W załączniku znajduje się informacja Zespołu CEIDG oraz Ministerstwa Gospodarki w sprawie pojawiających się coraz częściej pism,...

Informacja o terminie przeprowadzenia pomiaru prędkości pojazdów na terenie gminy

Kochanowice, dnia 7.08.2012 r. Straż Gminna w Kochanowicach informuje, iż w dniach 10, 24, 28 i 31 sierpnia b.r. na terenie gminy przeprowadzony zostanie pomiar prędkości pojazdów. &

Stawki za wodę i ścieki

W związku z przeprowadzonym przetargiem na wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno-Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kochanowice, Wójt Gminy Kochanowice informuje, iż przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu został Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH w...