Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Lubliniec, 2009-02-09

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO ORACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30 czerwca 2008 r. przez Radę Gminy Kochanowice uchwały nr

Zarządzenie Nr 188/08 Eójta Gminy Kochanowice z dnia 5 maja 2008 roku.

Zarządzenie Nr 188/08 Wójta Gminy Kochanowice z

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach jak co roku przystąpił do realizacji programu pomocy żywnościowej PEAD 2008r. Informuje tym samym, że osoby i rodziny których dochód nie przekracza kwot :