Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kandydaci na wójta Gminy Kochanowice

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kochanowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r....

Kandydaci na radnych Rady Gminy Kochanowice

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOCHANOWICACH z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kochanowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublińcu

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLIŃCU z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lublińcu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów...

Informacja Wójta o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice

INFORMACJA WÓJTA o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice W Urzędzie Gminy Kochanowice jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Sejmiku Województwa...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach Na podstawie art. 108 ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm) informuje się mieszkańców sołectwa Harbułtowice, że w okręgu nr 2 wyborów się nie przeprowadza z powodu...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach W dniu 4 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych oraz składów obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący GKW (-) Urszula Spojda Kochanowice, 2010-11-02 ...

INFORMACJA WÓJTA Gminy Kochanowice o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 października 2010 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice Wyborca, mieszkaniec Gminy Kochanowice, posiadający orzeczenie o znacznym...

Informacja Wójta o rejestrze wyborców gminy Kochanowice

INFORMACJA WÓJTA o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice W Urzędzie Gminy Kochanowice jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Sejmiku Województwa...

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21.04.2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Na postawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP...

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KOCHANOWICACH SKŁAD KOMISJI: PRZEWODNICZĄCY URSZULA SPOJDA , ZAM. KOCHANOWICE ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MONIKA POŁOJKO, ZAM. KOCHANOWICE CZŁONKOWIE: ADAM KACZMAREK, ZAM. DRONIOWICE AGNIESZKA NAPOROWSKA, ZAM. KOCHANOWICE ADAM KASPEREK, ZAM. KOCHANOWICE KATARZYNA PUCHALSKA, ZAM. KOCHANOWICE ANNA MAKLES, ZAM. KOCHANOWICE Skargi...