Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja dla przedsiębiorców

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. W załączniku znajduje się informacja Zespołu CEIDG oraz Ministerstwa Gospodarki w sprawie pojawiających się coraz częściej pism,...

Informacja o terminie przeprowadzenia pomiaru prędkości pojazdów na terenie gminy

Kochanowice, dnia 7.08.2012 r. Straż Gminna w Kochanowicach informuje, iż w dniach 10, 24, 28 i 31 sierpnia b.r. na terenie gminy przeprowadzony zostanie pomiar prędkości pojazdów. Inspektor Aneta Borecka ...

Stawki za wodę i ścieki

W związku z przeprowadzonym przetargiem na wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno-Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kochanowice, Wójt Gminy Kochanowice informuje, iż przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu został Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH w...

Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 7.10.2011 roku w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy

ZARZĄDZENIE NR 96/11 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kochanowice Na podstawie § 28 uchwały Nr 322/XLII/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości...

Zbiórka zużytych opon w gminie Kochanowice

Zbiórka zużytych opon w gminie Kochanowice W nawiązaniu do wcześniejszej informacji w temacie zbiórki zużytych opon, Wójt Gminy Kochanowice informuje mieszkańców Gminy, że zużyte opony odbierane będą w dniach 17-19 października 2011 r. Miejscem zbiórki opon będzie teren przy budynku Urzędu Gminy Kochanowice...

Wójt Gminy Kochanowice informuje, iz działając na podstawie art 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 90/11 z 26 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogloszeń został wywieszony wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 90/11 z dnia 26 września 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został...

Informacja Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 roku o możliwości sporzadzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kochanowice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności...